ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
 • ประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • รองประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • เลขานุการสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • สมาชิกสภาฯ เขต 1
 • สมาชิกสภาฯ เขต 2
 • สมาชิกสภาฯ เขต 3
 • หัวหน้าส่วนราชการ
 • สำนักปลัดเทศบาล
 • หัวหน้าสำนักปลัด
 • ฝ่ายอำนวยการ
 • งานเลขานุการผู้บริหาร
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • งานการเจ้าหน้าที่
 • งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
 • งานส่งเสริมการเกษตร
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสัง...
 • งานสวัสดิการสังคมและสังคมสง...
 • งานส่งเสริมและสนับสนุนความเ...
 • ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 • งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้...
 • ฝ่ายปกครอง
 • งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ...
 • งานเทศกิจ
 • งานตรวจสอบภายใน
 • กองคลัง‏
 • ผู้อำนวยการกองคลัง
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายบริหารงานคลัง
 • งานการเงินและบัญชี
 • งานสถิติการคลัง
 • ฝ่ายพัฒนารายได้
 • งานพัฒนารายได้
 • งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
 • ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรั...
 • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพ...
 • งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีฯ
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • งานการเงินและบัญชี
 • งานธุรการ
 • ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
 • งานการซื้อและการจ้าง
 • งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ
 • กองช่าง
 • ผู้อำนวยการกองช่าง
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 • งานวิศวกรรม
 • งานผังเมือง
 • งานสถาปัตยกรรม
 • ฝ่ายการโยธา
 • งานสาธารณูปโภค
 • งานศูนย์เครื่องจักรกล
 • งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
 • ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
 • งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำ...
 • งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 • ฝ่ายควบคุมอาคาร
 • งานควบคุมอาคาร
 • งานขออนุญาตอาคาร
 • กองการศึกษา
 • ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายบริหารการศึกษา
 • งานการศึกษาปฐมวัย
 • งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประ...
 • ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาฯ
 • งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะฯ
 • งานกีฬาและนันทนาการ
 • ฝ่ายแผนงานและโครงการ
 • งานแผนงานและโครงการ
 • งานงบประมาณ
 • กองสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 • งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • งานรักษาความสะอาด
 • ฝ่ายบริการสาธารณสุข
 • งานส่งเสริมสุขภาพ
 • งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  ข้อมูลสำหรับประชาชน
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  1   คน
  สถิติวันนี้
  87   คน
  สถิติทั้งหมด
  104106   คน
  เริ่มนับ 30 กรกฎาคม 2556
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน เ... ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
  (อ่าน : 57)  รายละเอียด »
  โดย : งานพัสดุ กองคลัง
  เมื่อวันที่: 16 พ.ค. 2559
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ... ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
  (อ่าน : 851)  รายละเอียด »
  โดย : งานพัสดุ กองคลัง
  เมื่อวันที่: 8 เม.ย. 2559
  แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 ปรับแผน... ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
  (อ่าน : 821)  รายละเอียด »
  โดย : งานพัสดุ กองคลัง
  เมื่อวันที่: 31 มี.ค. 2559
  ราคากลางรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนว... ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
  (อ่าน : 25)  รายละเอียด »
  โดย : งานพัสดุ กองคลัง
  เมื่อวันที่: 24 พ.ค. 2559
  ประกาศจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ... ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
  (อ่าน : 19)  รายละเอียด »
  โดย : งานพัสดุ กองคลัง
  เมื่อวันที่: 24 พ.ค. 2559
  ราคากลางก่อสร้างถนน คสล. เขต 1 จำนวน 4 แห่... ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
  (อ่าน : 34)  รายละเอียด »
  โดย : งานพัสดุ กองคลัง
  เมื่อวันที่: 24 พ.ค. 2559


  ข่าวดีสำหรับเกษตรตัวจริงทุกท่าน ... มีรูปภาพประกอบ ( อ่าน 900 / ตอบ 0 )
      โดย : sakorn  Subin   เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2559 : 18:56   
  มหกรรรมเทศนาธรรมแห่งปี “มีเทศน์ม... ( อ่าน 841 / ตอบ 0 )
      โดย : ok  mass   เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2559 : 13:10   
  สวัสดีครับ ขอเป็นสมาชิก เว็บบอร์... ( อ่าน 957 / ตอบ 1 )
      โดย : วรวิท  พลตรี   เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2558 : 01:56    ตอบล่าสุด : งานประชาสัมพันธ์  เทศบาลเมืองศิลา
  สิ่งที่น่าอายมากที่สุด เรื่องทาง... มีรูปภาพประกอบ ( อ่าน 1,086 / ตอบ 1 )
      โดย : saksil  singbu   เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2558 : 16:16    ตอบล่าสุด : saksil  singbu
  สอบถาม 3 เรื่อง ( อ่าน 1,174 / ตอบ 2 )
      โดย : ฉวีวรรณ  แก้วสูงเนิน   เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2557 : 11:22    ตอบล่าสุด : งานประชาสัมพันธ์  เทศบาลเมืองศิลา
         
  = กระทู้ปักหมุด   = มีภาพประกอบ   = กระทู้ใหม่   = กระทู้มีคนตอบ

  ท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการของ เทศบาลเมืองศิลา มากน้อยเพียงใด?

  พอใจมากที่สุด
  พอใจมาก
  พอใจปานกลาง
  พอใจน้อย
  ควรปรับปรุง  << พฤษภาคม 2559 >>
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30 31        


  Protect The King กรมสรรพากร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ กรมบัญชีกลาง สมาคมพนักงานส่วนตำบล กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย สำนักงบประมาณ โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)
  กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ขอนแก่นเว็บดอทคอม YouTube
  กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย กรมทางหลวง บ้านรัก ebay
  Barbie y8 สำนักระบาดวิทยา สำนักงานป้องกัน และควบคุมโรคที่ ๖
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น กระทรวงสาธารณะสุข สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
   
  722 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6505-6 โทรสาร. 0 4324 6507
  Admin Login