ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป [ทั้งหมด]
บุคลากร
 • ประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • รองประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • เลขานุการสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • สมาชิกสภาฯ เขต 1
 • สมาชิกสภาฯ เขต 2
 • สมาชิกสภาฯ เขต 3
 • หัวหน้าส่วนราชการ
 • สำนักปลัดเทศบาล
 • หัวหน้าสำนักปลัด
 • ฝ่ายอำนวยการ
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายปกครอง
 • งานเลขานุการผู้บริหาร
 • งานตรวจสอบภายใน
 • กองคลัง‏
 • ผู้อำนวยการกองคลัง
 • ฝ่ายบริหารงานคลัง
 • ฝ่ายพัฒนารายได้
 • ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรั...
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองช่าง
 • ผู้อำนวยการกองช่าง
 • ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 • ฝ่ายการโยธา
 • ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
 • ฝ่ายควบคุมอาคาร
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองการศึกษา
 • ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 • ฝ่ายบริหารการศึกษา
 • ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาฯ
 • ฝ่ายแผนงานและโครงการ
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริการสาธารณสุข
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองวิชาการและแผนงาน
 • ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
 • ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 • ฝ่ายนิติการ
 • งานบริหารงานทั่วไป

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ทั้งหมด]
  ข้อมูลสำหรับประชาชน [ทั้งหมด]
  Facebook เทศบาลเมืองศิลา
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  2   คน
  สถิติวันนี้
  75   คน
  สถิติทั้งหมด
  292478   คน
  เริ่มนับ 30 กรกฎาคม 2556
  สรุปผลซื้อจ้าง/แผนจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนเมษายน 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 110)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน   เมื่อวันที่: 18 พ.ค. 2563
  เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ปรับแผน ครั้งที่ ๖) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 121)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน   เมื่อวันที่: 15/05/2563
  ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกแผน ครั้งที่ ๔ ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 32)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน   เมื่อวันที่: 08/05/2563
  เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ปรับแผน ครั้งที่ ๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 36)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน   เมื่อวันที่: 08/05/2563
  ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มแผน ครั้งที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 42)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน   เมื่อวันที่: 08/05/2563
  ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศราคากลางซื้อรถกึ่งพ่วงพื้นตำ แบบ 3 เพลา จำนวน 1 คัน ประกาศเลขที่ 4/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 31)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน     เมื่อวันที่: 04/06/2563
  ประกาศประกวดราคาซื้อรถกึ่งพ่วงพื้นต่ำแบบ 3 เพลา จำนวน 1 คัน ประกาศเลขที่ 4/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 26)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน     เมื่อวันที่: 04/06/2563
  ราคากลางซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมระบบควบคุมและติดตั้ง จำนวน 23 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 15)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน     เมื่อวันที่: 29/05/2563
  ร่างประกาศซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมระบบควบคุมและติดตั้ง จำนวน 23 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 21)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน     เมื่อวันที่: 29/05/2563
  ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง จำนวน 15 รายการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 24)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน     เมื่อวันที่: 28/05/2563
  หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
  หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น
  กระทรวงมหาดไทยยกเลิกคำสั่ง ทั่วไป ( 4 มิ.ย. 63 ) ขก ๐๐๒๓.๕/ว๑๔๒๒๑
  เรือท้องแบน ด่วนที่สุด ( 2 มิ.ย. 63 ) ขก0023.3/ว469

  ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
  ซื้อวัสดุก่อสร้างของกองช่างเทศบาลเมืองศิลา (หินคลุก) จำนวน 700 ลบ.ม.ๆละ 428บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 299,600.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ : 04/06/2020)
  ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น) สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลข บน2054 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ : 02/06/2020)
  จ้างเช็ค ซ่อมแซมระบบไฟ รถยนต์ส่วนกลาง (JCB) หมายเลขทะเบียน ตค 1345 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ : 02/06/2020)
  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัดเทศบาลเมืองศิลา จำนวน 4 รายการ(ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ : 01/06/2020)
  จ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซมระบบแอร์ รถยนต์ส่วนกลาง (JCB) หมายเลขทะเบียน ตค 1345 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ : 29/05/2020)
  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง เทศบาลเมืองศิลา จำนวน 3 รายการ(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ : 27/05/2020)
  ซื้อวัสดุสำนักงาน(ผ้าออแกนซ่า,ธงชาติไทย,ธงตราสัญลักษณ์(สท),พานพุ่มดอกไม้เทียมสีม่วง)ของสำนักปลัด เทศบาลเมืองศิลา จำนวน 4 รายการ(ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ : 27/05/2020)
  จ้างตรวจเช็ค,ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ (ศ๑๐) ทะเบียน ๘๔-๙๙๑๐ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ : 26/05/2020)
  จ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ : 25/05/2020)
  จ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ : 25/05/2020)

  ยอดเยี่ยมเว็บไซต์แทงหวยออนไลน์ บ... ( อ่าน 8 / ตอบ 0 )
      โดย : nara  Nara   เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 2563 : 20:05   
  เว็บไซต์ เล่นหวยหุ้น pantip รีวิ... ( อ่าน 9 / ตอบ 0 )
      โดย : nara  Nara   เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2563 : 13:38   
  ​การเทรดเป็นยังไง (ชี้แจงแบบเข้า... ( อ่าน 13 / ตอบ 0 )
      โดย : มานพ  เทียนทอง   เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2563 : 17:22   
  เพิ่มหนทางการผลิตรายได้สวยๆจากกา... ( อ่าน 16 / ตอบ 0 )
      โดย : nara  Nara   เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2563 : 00:50   
  มองหาจำนวนเด็ดๆแทงหวยให้ร่ำรวย..... ( อ่าน 18 / ตอบ 0 )
      โดย : nara  Nara   เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2563 : 21:07   
         
  = กระทู้ปักหมุด   = มีภาพประกอบ   = กระทู้ใหม่   = กระทู้มีคนตอบ

  ท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการของ เทศบาลเมืองศิลา มากน้อยเพียงใด?

  พอใจมากที่สุด
  พอใจมาก
  พอใจปานกลาง
  พอใจน้อย
  ควรปรับปรุง  << มิถุนายน 2563 >>
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27
  28 29 30        

  Protect The King กรมสรรพากร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ กรมบัญชีกลาง สมาคมพนักงานส่วนตำบล กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย สำนักงบประมาณ โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)
  กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ขอนแก่นเว็บดอทคอม YouTube
  กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย กรมทางหลวง บ้านรัก ebay
  Barbie y8 สำนักระบาดวิทยา สำนักงานป้องกัน และควบคุมโรคที่ ๖
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น กระทรวงสาธารณะสุข สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
   
  722 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6505-6 โทรสาร. 0 4324 6507
  Admin Login