ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
 • ประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • รองประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • เลขานุการสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • สมาชิกสภาฯ เขต 1
 • สมาชิกสภาฯ เขต 2
 • สมาชิกสภาฯ เขต 3
 • หัวหน้าส่วนราชการ
 • สำนักปลัดเทศบาล
 • หัวหน้าสำนักปลัด
 • ฝ่ายอำนวยการ
 • งานเลขานุการผู้บริหาร
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • งานการเจ้าหน้าที่
 • งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
 • งานส่งเสริมการเกษตร
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสัง...
 • งานสวัสดิการสังคมและสังคมสง...
 • งานส่งเสริมและสนับสนุนความเ...
 • ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 • งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้...
 • ฝ่ายปกครอง
 • งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ...
 • งานเทศกิจ
 • งานตรวจสอบภายใน
 • กองคลัง‏
 • ผู้อำนวยการกองคลัง
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายบริหารงานคลัง
 • งานการเงินและบัญชี
 • งานสถิติการคลัง
 • ฝ่ายพัฒนารายได้
 • งานพัฒนารายได้
 • งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
 • ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรั...
 • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพ...
 • งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีฯ
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • งานการเงินและบัญชี
 • งานธุรการ
 • ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
 • งานการซื้อและการจ้าง
 • งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ
 • กองช่าง
 • ผู้อำนวยการกองช่าง
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 • งานวิศวกรรม
 • งานผังเมือง
 • งานสถาปัตยกรรม
 • ฝ่ายการโยธา
 • งานสาธารณูปโภค
 • งานศูนย์เครื่องจักรกล
 • งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
 • ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
 • งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำ...
 • งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 • ฝ่ายควบคุมอาคาร
 • งานควบคุมอาคาร
 • งานขออนุญาตอาคาร
 • กองการศึกษา
 • ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายบริหารการศึกษา
 • งานการศึกษาปฐมวัย
 • งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประ...
 • ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาฯ
 • งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะฯ
 • งานกีฬาและนันทนาการ
 • ฝ่ายแผนงานและโครงการ
 • งานแผนงานและโครงการ
 • งานงบประมาณ
 • กองสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 • งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • งานรักษาความสะอาด
 • ฝ่ายบริการสาธารณสุข
 • งานส่งเสริมสุขภาพ
 • งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  ข้อมูลสำหรับประชาชน
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  3   คน
  สถิติวันนี้
  7   คน
  สถิติทั้งหมด
  117343   คน
  เริ่มนับ 30 กรกฎาคม 2556
  แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมา... ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
  (อ่าน : 14)  รายละเอียด »
  โดย : งานพัสดุ กองคลัง
  เมื่อวันที่: 25/07/2559
  แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมา... ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
  (อ่าน : 15)  รายละเอียด »
  โดย : งานพัสดุ กองคลัง
  เมื่อวันที่: 08/06/2559
  แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมา... ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
  (อ่าน : 13)  รายละเอียด »
  โดย : งานพัสดุ กองคลัง
  เมื่อวันที่: 04/05/2559
  ราคากลางหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 250 KVA พร้อมติ... ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
  (อ่าน : 32)  รายละเอียด »
  โดย : พัสดุ กองคลัง
  เมื่อวันที่: 16/08/2559
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างวางท... ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
  (อ่าน : 308)  รายละเอียด »
  โดย : งานพัสดุ กองคลัง
  เมื่อวันที่: 04/07/2559
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนค... ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
  (อ่าน : 323)  รายละเอียด »
  โดย : งานพัสดุ กองคลัง
  เมื่อวันที่: 04/07/2559


  ​โหลดแนวข้อสอบ ผู้ช่วยนักวิจัย ม... ( อ่าน 16 / ตอบ 0 )
      โดย : adisak  Kaewthachat   เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 2559 : 17:40   
  ​โหลดแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหาร... ( อ่าน 49 / ตอบ 0 )
      โดย : adisak  Kaewthachat   เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 2559 : 12:13   
  เหงือกอักเสบ บวมแดง กลิ่นปาก รัก... ( อ่าน 53 / ตอบ 0 )
      โดย : mickiezbong  bong   เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2559 : 23:30   
  อุดท่อระบายน้ำ มีรูปภาพประกอบ ( อ่าน 148 / ตอบ 0 )
      โดย : saman  rintawut   เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 2559 : 19:48   
  ​โหลดแนวข้อสอบ พนักงานบริหารทั่ว... ( อ่าน 176 / ตอบ 0 )
      โดย : adisak  Kaewthachat   เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2559 : 14:52   
         
  = กระทู้ปักหมุด   = มีภาพประกอบ   = กระทู้ใหม่   = กระทู้มีคนตอบ

  ท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการของ เทศบาลเมืองศิลา มากน้อยเพียงใด?

  พอใจมากที่สุด
  พอใจมาก
  พอใจปานกลาง
  พอใจน้อย
  ควรปรับปรุง  << สิงหาคม 2559 >>
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27
  28 29 30 31      


  Protect The King กรมสรรพากร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ กรมบัญชีกลาง สมาคมพนักงานส่วนตำบล กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย สำนักงบประมาณ โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)
  กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ขอนแก่นเว็บดอทคอม YouTube
  กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย กรมทางหลวง บ้านรัก ebay
  Barbie y8 สำนักระบาดวิทยา สำนักงานป้องกัน และควบคุมโรคที่ ๖
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น กระทรวงสาธารณะสุข สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
   
  722 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6505-6 โทรสาร. 0 4324 6507
  Admin Login