ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป [ทั้งหมด]
บุคลากร
 • ประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • รองประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • เลขานุการสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • สมาชิกสภาฯ เขต 1
 • สมาชิกสภาฯ เขต 2
 • สมาชิกสภาฯ เขต 3
 • หัวหน้าส่วนราชการ
 • สำนักปลัดเทศบาล
 • หัวหน้าสำนักปลัด
 • ฝ่ายอำนวยการ
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายปกครอง
 • งานเลขานุการผู้บริหาร
 • งานตรวจสอบภายใน
 • กองคลัง‏
 • ผู้อำนวยการกองคลัง
 • ฝ่ายบริหารงานคลัง
 • ฝ่ายพัฒนารายได้
 • ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรั...
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองช่าง
 • ผู้อำนวยการกองช่าง
 • ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 • ฝ่ายการโยธา
 • ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
 • ฝ่ายควบคุมอาคาร
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองการศึกษา
 • ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 • ฝ่ายบริหารการศึกษา
 • ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาฯ
 • ฝ่ายแผนงานและโครงการ
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริการสาธารณสุข
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองวิชาการและแผนงาน
 • ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
 • ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 • ฝ่ายนิติการ
 • งานบริหารงานทั่วไป

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ทั้งหมด]
  ข้อมูลสำหรับประชาชน [ทั้งหมด]
  Social Network
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  1   คน
  สถิติวันนี้
  496   คน
  สถิติทั้งหมด
  289675   คน
  เริ่มนับ 30 กรกฎาคม 2556
  ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

  ราคากลางซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมระบบควบคุมและติดตั้ง จำนวน 23 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 29/05/2563 )
  ร่างประกาศซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมระบบควบคุมและติดตั้ง จำนวน 23 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 29/05/2563 )
  ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง จำนวน 15 รายการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 28/05/2563 )
  ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง จำนวน 15 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 28/05/2563 )
  ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นข้างหมู่บ้านเมืองเอกถึงทางเลี่ยงเมือง หมู่ที่ ๒ ประกาศเลขที่ 30/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 27/05/2563 )
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นข้างหมู่บ้านเมืองเอกถึงทางเลี่ยงเมือง หมู่ที่ ๒ ประกาศเลขที่ 30/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 27/05/2563 )
  ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านร้าง(ขอนต่ง) หมู่ที่ ๔ ประกาศเลขที่ 31/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 27/05/2563 )
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านร้าง(ขอนต่ง) หมู่ที่ ๔ ประกาศเลขที่ 31/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 27/05/2563 )
  ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยย่าเงิน หมู่ที่ 17 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 26/05/2563 )
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยย่าเงิน หมู่ที่ 17 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 29/2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 26/05/2563 )
  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยบ้านตำรวจณรงค์ ถึงบ้านเป็นสุข บ้านเกษร หมู่ที่ 15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 22/05/2563 )
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยบ้านตำรวจณรงค์ถึงบ้านเป็นสุขบ้านเกษร หมู่ที่ 15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 28/2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 22/05/2563 )
  ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยไทยพัฒนา บ้านดอนหญ้านาง หมู่ที่ ๑๓ ประกาศเลขที่ 27/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 22/05/2563 )
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยไทยพัฒนา บ้านดอนหญ้านาง หมู่ที่ ๑๓ ประกาศเลขที่ 27/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 22/05/2563 )
  ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยโรงเรียนอนุบาลราตรี บ้านดอนหญ้านาง หมู่ที่ ๒๐ประกาศเลขที่ 26/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 22/05/2563 )
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยโรงเรียนอนุบาลราตรี บ้านดอนหญ้านาง หมู่ที่ ๒๐ ประกาศเลขที่ 26/2563ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 22/05/2563 )
  ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยรุ่งโรจน์1 (ต่อจากโครงการเดิม) บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 14 ประกาศเลขที่ 25/2563ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 22/05/2563 )
  ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยรุ่งโรจน์1 (ต่อจากโครงการเดิม) บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 14 ประกาศเลขที่ 25/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 22/05/2563 )
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยลิขิตสบาย 17 หมู่ที่ 23 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 21/05/2563 )
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยหลังวัดอดุลย์แก้วมอดี หมู่ที่ 19 ประกาศเลขที่ 22/2563 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 18/05/2563 )
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยใต้คูหนองทุ่ม ต่อจากโครงการเดิม หมู่ที่ 3 ประกาศเลขที่ 21/2563 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 18/05/2563 )
  ประกาศผู้ชนะประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยลิขิตสบาย 16 ( ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 23 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 14/05/2563 )
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยหวานใจ หมู่ที่ 21 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 14/05/2563 )
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก้อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยร่วมมิตร หมู่ที่ 21 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศเลขที่ 23/2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 12/05/2563 )
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ตามเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ 3/2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 08/05/2563 )
  ราคากลางซื้อรถกึ่งพ่วงพื้นต่ำ แบบ 3 เพลา จำนวน 1 ครั้ง (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 07/05/2563 )
  ร่างประกาศซื้อรถกึ่งพ่วงพื้นต่ำ แบบ 3 เพลา จำนวน 1 คัน ร่างครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 07/05/2563 )
  ราคากลางก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยลิขิตสบาย 17 หมู่ที่ 23 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเลขที่ 24/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 24/04/2563 )
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยลิขิตสบาย 17 หมู่ที่ 23 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเลขที่ 24/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 24/04/2563 )
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอย2 หมู่ที่ 19 ประกาศเลขที่ 18/2563 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 24/04/2563 )

  กำลังแสดงหน้าที่ 1/29 ->
  << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


  722 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6505-6 โทรสาร. 0 4324 6507
  Admin Login