ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป [ทั้งหมด]
บุคลากร
 • ประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • รองประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • เลขานุการสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • สมาชิกสภาฯ เขต 1
 • สมาชิกสภาฯ เขต 2
 • สมาชิกสภาฯ เขต 3
 • หัวหน้าส่วนราชการ
 • สำนักปลัดเทศบาล
 • หัวหน้าสำนักปลัด
 • ฝ่ายอำนวยการ
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายปกครอง
 • งานเลขานุการผู้บริหาร
 • งานตรวจสอบภายใน
 • กองคลัง‏
 • ผู้อำนวยการกองคลัง
 • ฝ่ายบริหารงานคลัง
 • ฝ่ายพัฒนารายได้
 • ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรั...
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองช่าง
 • ผู้อำนวยการกองช่าง
 • ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 • ฝ่ายการโยธา
 • ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
 • ฝ่ายควบคุมอาคาร
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองการศึกษา
 • ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 • ฝ่ายบริหารการศึกษา
 • ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาฯ
 • ฝ่ายแผนงานและโครงการ
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริการสาธารณสุข
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองวิชาการและแผนงาน
 • ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
 • ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 • ฝ่ายนิติการ
 • งานบริหารงานทั่วไป

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ทั้งหมด]
  ข้อมูลสำหรับประชาชน [ทั้งหมด]
  Social Network
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  4   คน
  สถิติวันนี้
  502   คน
  สถิติทั้งหมด
  289681   คน
  เริ่มนับ 30 กรกฎาคม 2556
  ร้องเรียน/ร้องทุกข์


   


  รายการร้องเรียน/ร้องทุกข์            [ ทั้งหมด 185 เรื่อง ]

  0216 : ตัดต้นไม้ (อ่าน 7/ตอบ 0) สมาชิก
       โดย  กิตติโชค  ขุนนราศัย    เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2563 : 10:18
  0215 : การเผาขยะในหมู่บ้าน(เพิ่มเติม) (อ่าน 24/ตอบ 1) สมาชิก
       โดย  ปรียชาต   การปลื้มจิตต์    เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2563 : 14:24
  0214 : การเผาขยะในหมู่บ้าน (อ่าน 20/ตอบ 1) สมาชิก
       โดย  ปรียชาต   การปลื้มจิตต์    เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2563 : 21:38
  0213 : ต้นบัวหลวง...ใน...หนองซองแมว (อ่าน 27/ตอบ 1) สมาชิก
       โดย  ประสิทธิ์  เวียงแก้ว    เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2563 : 10:40
  0212 : แมวตายอยูหน้าบ้าน (อ่าน 28/ตอบ 1) สมาชิก
       โดย  ศรัญย์ลภัส  ลิศนันท์    เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2563 : 13:57
  0211 : ไฟถนนในซอยหนองไผ่-รพช. ดับ (อ่าน 33/ตอบ 2) สมาชิก
       โดย  สัมพันธ์  ถิ่นเวียงทอง    เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2563 : 19:52
  0210 : ไฟถนนในซอยหนองไผ่-รพช. ดับ (อ่าน 30/ตอบ 1) สมาชิก
       โดย  สัมพันธ์  ถิ่นเวียงทอง    เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2563 : 18:43
  0209 : อยากให้เทศบาลเมืองศิลาขยายเขตน้ำประปาเขต หมู่ 22 ซอยสนามแบดชยาธิปครับ (อ่าน 23/ตอบ 1) สมาชิก
       โดย  วรวิท  พลตรี    เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2563 : 11:41
  0208 : ท่อน้ำตัน บ้านเอื้ออาทรศิลา (อ่าน 20/ตอบ 1) สมาชิก
       โดย  วราภรณ์  แสนบัว    เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2563 : 11:45
  0207 : รถแทรคเตอร์เทศบาลชนรั้วบ้านเสียหาย (อ่าน 23/ตอบ 1) สมาชิก
       โดย  ประสิทธิ์  เวียงแก้ว    เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 2563 : 16:02
  0206 : แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ร้องเรียนเรื่องไม่เก็บขยะครับ (อ่าน 35/ตอบ 2) สมาชิก
       โดย  ต่อตระกูล  สิทธิพรหม    เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 2563 : 11:41
  0205 : รถขยะไม่มาเก็บขยะเลยครับ มาเดือนละ 1-2 ครั้ง เอง (ร้องเรียนครั้งที่ 1) (อ่าน 34/ตอบ 1) สมาชิก
       โดย  ต่อตระกูล  สิทธิพรหม    เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 2563 : 10:10
  0204 : แจ้งเบอร์โทรติดต่อร้องเรียน ท่อระบายน้ำตัน (อ่าน 23/ตอบ 1) สมาชิก
       โดย  สันติชัย​ ​  ตนชัยภูมิ    เมื่อวันที่ 14 เม.ย. 2563 : 08:43
  0203 : ท่อระบายน้ำตัน (อ่าน 42/ตอบ 1) สมาชิก
       โดย  สันติชัย​ ​  ตนชัยภูมิ    เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2563 : 12:26
  0202 : เรื่องกิ่งไม้หล่นขวางถนนค่ะ (อ่าน 32/ตอบ 2) สมาชิก
       โดย  ศริญทิพย์  ชาลีเครือ    เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2563 : 15:10
  0201 : กิ่งไม้หล่นขวางถนน (อ่าน 29/ตอบ 1) สมาชิก
       โดย  ศริญทิพย์  ชาลีเครือ    เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 2563 : 11:17
  0200 : ไฟฟ้าแสงสว่างดับ (อ่าน 24/ตอบ 1) สมาชิก
       โดย  ณรงค์วุฒิ  หาณรงค์    เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2563 : 19:56
  0199 : เผาทุกวัน (อ่าน 34/ตอบ 1) สมาชิก
       โดย  วีระศักดิ์  บุญสุข    เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2563 : 13:49
  0198 : กลิ่นควันทุกค่ำคืน (อ่าน 36/ตอบ 1) สมาชิก
       โดย  ปราณี  ธีรโสภณ    เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2563 : 07:55
  0197 : สัญญานไฟสว่าง (อ่าน 25/ตอบ 1) สมาชิก
       โดย  zu  mo    เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2563 : 16:34
  0196 : ขอความอนุเคราะห์ขุดลอกท่อระบายน้ำ (อ่าน 52/ตอบ 2) สมาชิก
       โดย  วิศรุต  พรมมาลุน    เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2563 : 16:30
  0195 : ควันเผาป่า แสบตามากเลยเวลาตอนกลางคืน บริเวณใกล้หมู่บ้านจันทร์ประเสริฐ (อ่าน 83/ตอบ 1) สมาชิก
       โดย  ฉัตริยะ  สาธิตธรรมชาติ    เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2563 : 20:47
  0193 : ฝาท่อชำรุดซอยข้าง7-11หน้าหอพักฟิวเจอร์ หลัง มข. (อ่าน 57/ตอบ 2) สมาชิก
       โดย  สุพรรษา   เหง้าพรมนิล    เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2563 : 22:15
  0192 : ไฟถนนในหมู่บ้านดับ 2 เสา (อ่าน 67/ตอบ 2) สมาชิก
       โดย  พีนัท  ประโยชน์มี    เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2563 : 19:41
  0191 : แจ้งหลอดไฟถนนดับ (อ่าน 52/ตอบ 1) สมาชิก
       โดย  กนกรัตน์  กองทอง    เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2562 : 19:58
  0190 : ร้องทุกข์ปัญหามลพิษฝุ่นควันจากการเผา (อ่าน 66/ตอบ 4) สมาชิก
       โดย  กนกรัตน์  กองทอง    เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2562 : 19:54
  0189 : ปัญหาท่อระบายน้ำชำรุดไม่ได้รับการแก้ไขจากเทศบาลศิลา จ.ขอนแก่น (อ่าน 91/ตอบ 1) สมาชิก
       โดย  เฉลิมพล  เกียมา    เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2562 : 14:35
  0188 : ขยะทิ้งข้างถนน ซอยมิตรภาพ 25 (อ่าน 585/ตอบ 1) สมาชิก
       โดย  ปรีชา  โยโพธิ์    เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2562 : 14:49
  0187 : ขอบคุณทางเทศบาลซ่อมท่อระบายนำ้ในซอยมั่งคั่งให้คะ (อ่าน 547/ตอบ 1) สมาชิก
       โดย  จันทิยา  เนติวิภัชธรรม    เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 2562 : 20:36
  0186 : หลอดไฟทาง ในซอยมั่งคั่ง เสีย กระพริบตลอดคะ (อ่าน 577/ตอบ 1) สมาชิก
       โดย  จันทิยา  เนติวิภัชธรรม    เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 2562 : 20:27
  0185 : หลอดไฟทางเสีย กระพริบตลอด (อ่าน 505/ตอบ 0) สมาชิก
       โดย  จันทิยา  เนติวิภัชธรรม    เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 2562 : 20:18
  0184 : รถขยะไม่เข้ามาเก็บขยะ2อาทิตย์แล้ว (อ่าน 558/ตอบ 1) สมาชิก
       โดย  วีนัส  พยัคฆา    เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2562 : 16:19
  0183 : ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำเสียที่เพื่อนบ้านปล่อยลงถนน (อ่าน 513/ตอบ 2) สมาชิก
       โดย  เดชพล   ตาลสุก    เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2562 : 21:59
  0182 : ได้รับคาวมเดือดร้อนจากถนนเล๊ะ (อ่าน 637/ตอบ 2) สมาชิก
       โดย  นายพรลภัส   ควรรณสุ    เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2562 : 10:28
  0181 : ถนน (อ่าน 754/ตอบ 1) สมาชิก
       โดย  ศักดิ์นรินทร์  ตรีศูนย์    เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2562 : 06:39
  0180 : มีปล่อยน้ำเข้ามาที่โครงการเซเรนิตี้ (อ่าน 734/ตอบ 1) สมาชิก
       โดย  วีรลักษณ์  สินสืบผล    เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2562 : 09:56
  0179 : สอบถามความคืบหน้า เรื่องร้องเรียน ตั้งแต่เดือน พ.ย.ปีที่แล้ว (อ่าน 624/ตอบ 1) สมาชิก
       โดย  สุพรรษา   เหง้าพรมนิล    เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2562 : 11:27
  0178 : ขอความกรุณาช่วยเหลือเรื่องรถกระเช้าเพื่อซ่อมแซมหลังคาบ้านที่ชำรุด (อ่าน 639/ตอบ 1) สมาชิก
       โดย  นฤมล  หมื่นสีพรม    เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2562 : 09:43
  0177 : ท่อระบายน้ำตัน (อ่าน 695/ตอบ 3) สมาชิก
       โดย  เอนก  สะตะ    เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2562 : 14:31
  0176 : สอบถามความคืบหน้าที่เคยแจ้งไปครับ (อ่าน 649/ตอบ 1) สมาชิก
       โดย  ธีรนัย  เอื้อชวาลวงศ์    เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2562 : 16:43

  = มีภาพประกอบ   = เรื่องใหม่   = ตอบโดยเจ้าหน้าที่

  กำลังแสดงหน้าที่ 1/5 ->
  << 1 2 3 4 5 >>
  722 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6505-6 โทรสาร. 0 4324 6507
  Admin Login