ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป [ทั้งหมด]
บุคลากร
 • ประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • รองประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • เลขานุการสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • สมาชิกสภาฯ เขต 1
 • สมาชิกสภาฯ เขต 2
 • สมาชิกสภาฯ เขต 3
 • หัวหน้าส่วนราชการ
 • สำนักปลัดเทศบาล
 • หัวหน้าสำนักปลัด
 • ฝ่ายอำนวยการ
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายปกครอง
 • งานเลขานุการผู้บริหาร
 • งานตรวจสอบภายใน
 • กองคลัง‏
 • ผู้อำนวยการกองคลัง
 • ฝ่ายบริหารงานคลัง
 • ฝ่ายพัฒนารายได้
 • ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรั...
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองช่าง
 • ผู้อำนวยการกองช่าง
 • ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 • ฝ่ายการโยธา
 • ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
 • ฝ่ายควบคุมอาคาร
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองการศึกษา
 • ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 • ฝ่ายบริหารการศึกษา
 • ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาฯ
 • ฝ่ายแผนงานและโครงการ
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริการสาธารณสุข
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองวิชาการและแผนงาน
 • ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
 • ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 • ฝ่ายนิติการ
 • งานบริหารงานทั่วไป

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ทั้งหมด]
  ข้อมูลสำหรับประชาชน [ทั้งหมด]
  Facebook เทศบาลเมืองศิลา
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  3   คน
  สถิติวันนี้
  76   คน
  สถิติทั้งหมด
  292479   คน
  เริ่มนับ 30 กรกฎาคม 2556
  ประชาสัมพันธ์

  ขอเชิญทุกท่านที่มารับบริการ ร่วมตอบแบบสอบถาม เพื่อเป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการ ของเทศบาลเมืองศิลา ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 2 มิ.ย. 2563 )
  ขอเชิญชวนประชาชนตำบลศิลาทุกท่านร่วมประชุมประชาพิจารณ์การปรับปรุงภูมิทัศน์หนองซองแมว ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 1 มิ.ย. 2563 )
  ขอเชิญชวนประชาชนตำบลศิลาร่วมแสดงความคิดเห็นการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองซองแมว ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 1 มิ.ย. 2563 )
  รายงานผลการปฏิบัติงานให้บริการประชาชนในช่วงพักเที่ยง ประจำเดือน มีนาคม 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 1 มิ.ย. 2563 )
  รายงานผลการปฏิบัติงานให้บริการประชาชนในช่วงพักเที่ยง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 1 มิ.ย. 2563 )
  รายงานผลการปฏิบัติงานให้บริการประชาชนในช่วงพักเที่ยง ประจำเดือน มกราคม 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 1 มิ.ย. 2563 )
  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 25/05/2563 )
  เรื่อง คำสั่งการมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีเมืองศิลา ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 10/01/2563 )
  เรื่อง พายุไซโคลน อำพัน บริเวณอ่าวเบงกอล ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 20 พ.ค. 2563 )
  ช่องทีวีดิจิตอลเพื่อการศึกษา ( 14 พ.ค. 2563 )
  ประกาศรับสมัครพนักงาน ( 1 พ.ค. 2563 )
  แจ้งการเปิดให้บริการคลินิกนอกเวลาราชการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 1 พ.ค. 2563 )
  เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองศิลา ประจำปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 1 พ.ค. 2563 )
  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 30 เม.ย. 2563 )
  เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองศิลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 23 เม.ย. 2563 )
  แจ้งข่าวสารจากการไฟฟ้า ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 23 เม.ย. 2563 )
  ประกาศเทศบาลเมืองศิลา เรื่อง : การงดใช้สนามกีฬาเทศบาลเมืองศิลา บ้านหนองกุง ต.ศิลา ( 20 เม.ย. 2563 )
  #ข่าวประชาสัมพันธ์ #ช่วยกันเยอะๆค่ะ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 14 เม.ย. 2563 )
  แจ้งเตือน พายุฤดูร้อน 12-14 เมษายน 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 13 เม.ย. 2563 )
  มาตรการเยียวยา 5,000 บาท ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 7 เม.ย. 2563 )
  เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 3 เม.ย. 2563 )
  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 30 มี.ค. 2563 )
  มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้น้ำของการประปาส่วนภูมิภาค ( 30 มี.ค. 2563 )
  ประกาศเทศบาลเมืองศิลา เรื่อง บัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4) ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 23 มี.ค. 2563 )
  แผนออกพื้นที่ปฏิบัติงาน ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ตำบลศิลา ทั้ง 28 หมู่บ้าน ( 20 มี.ค. 2563 )
  ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น ( 18 มี.ค. 2563 )
  ขอเชิญร่วม บริจาคหนังสือใหม่ หนังสือที่ไม่ใช้แล้วเพื่อนำไปบริการประชาชน ในจุดบริการ "ที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่าน" ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 10 มี.ค. 2563 )
  เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองศิลา ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 9 มี.ค. 2563 )
  เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติและคัดเลือกบุคลากรผู้ได้รับการยกย่องชมเชยผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานหรือปฏิบัติตนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 28 ก.พ. 2563 )
  ขอเชิญประชาชนตำบลศิลา รับฟังบรรยายให้ความรู้ เรื่องภาษีและสิ่งปลูกสร้าง ฉบับใหม่ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 23 ม.ค. 2563 )

  กำลังแสดงหน้าที่ 1/8 ->
  << 1 2 3 4 5 6 7 8 >>


  722 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6505-6 โทรสาร. 0 4324 6507
  Admin Login