ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
 • ประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • รองประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • เลขานุการสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • สมาชิกสภาฯ เขต 1
 • สมาชิกสภาฯ เขต 2
 • สมาชิกสภาฯ เขต 3
 • หัวหน้าส่วนราชการ
 • สำนักปลัดเทศบาล
 • หัวหน้าสำนักปลัด
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายอำนวยการ
 • ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 • ฝ่ายปกครอง
 • งานตรวจสอบภายใน
 • กองคลัง‏
 • ผู้อำนวยการกองคลัง
 • ฝ่ายบริหารงานคลัง
 • ฝ่ายพัฒนารายได้
 • ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรั...
 • ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
 • กองช่าง
 • ผู้อำนวยการกองช่าง
 • ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 • ฝ่ายการโยธา
 • ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
 • ฝ่ายควบคุมอาคาร
 • กองการศึกษา
 • ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 • ฝ่ายบริหารการศึกษา
 • ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาแล...
 • ฝ่ายแผนงานและโครงการ
 • กองสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริการสาธารณสุข

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  ข้อมูลสำหรับประชาชน
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  1   คน
  สถิติวันนี้
  79   คน
  สถิติทั้งหมด
  75305   คน
  เริ่มนับ 30 กรกฎาคม 2556
  ประชาสัมพันธ์
  หัวข้อ: ขอเชิญชวนชาวตำบลศิลาร่วมงานประเพณีไหลเรือไฟ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2556
  วันศุกร์ ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2556


   
  ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  เข้าชม : 347


  ประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

  การรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายบริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ( 18 ต.ค. 2556 )
  ประกาศเทศบาลเมืองศิลา เรื่อง ยกเลิกใบเสร็จรับเงินค่าขยะมูลฝอย ( 18 ต.ค. 2556 )
  ประกาศผลการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชนและคณะกรรมการชุมชน ประจำชุมชนที่ 15 หมู่ที่ 24 ( 18 ต.ค. 2556 )
  ประกาศผลการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชนและคณะกรรมการชุมชน ประจำชุมชนที่ 9 หมู่ที่ 14 ( 18 ต.ค. 2556 )
  ประกาศผลการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชนและคณะกรรมการชุมชน ประจำชุมชนที่ 8 หมู่ที่ 14 ( 18 ต.ค. 2556 )
  722 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6505-6 โทรสาร. 0 4324 6507
  Admin Login