ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป [ทั้งหมด]
บุคลากร
 • ประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • รองประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • เลขานุการสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • สมาชิกสภาฯ เขต 1
 • สมาชิกสภาฯ เขต 2
 • สมาชิกสภาฯ เขต 3
 • หัวหน้าส่วนราชการ
 • สำนักปลัดเทศบาล
 • หัวหน้าสำนักปลัด
 • ฝ่ายอำนวยการ
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายปกครอง
 • งานเลขานุการผู้บริหาร
 • งานตรวจสอบภายใน
 • กองคลัง‏
 • ผู้อำนวยการกองคลัง
 • ฝ่ายบริหารงานคลัง
 • ฝ่ายพัฒนารายได้
 • ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรั...
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองช่าง
 • ผู้อำนวยการกองช่าง
 • ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 • ฝ่ายการโยธา
 • ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
 • ฝ่ายควบคุมอาคาร
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองการศึกษา
 • ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 • ฝ่ายบริหารการศึกษา
 • ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาฯ
 • ฝ่ายแผนงานและโครงการ
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริการสาธารณสุข
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองวิชาการและแผนงาน
 • ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
 • ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 • ฝ่ายนิติการ
 • งานบริหารงานทั่วไป

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ทั้งหมด]
  ข้อมูลสำหรับประชาชน [ทั้งหมด]
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  4   คน
  สถิติวันนี้
  193   คน
  สถิติทั้งหมด
  252597   คน
  เริ่มนับ 30 กรกฎาคม 2556
  ประชาสัมพันธ์
  หัวข้อ: ทม.ศิลา ขอเชิญผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปี ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ รายใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563
  วันจันทร์ ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2561


   

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ..https://www.facebook.com/1398443397102041/posts/2223261054620267/  ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  เข้าชม : 1647


  ประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

  เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติและคัดเลือกบุคลากรผู้ได้รับการยกย่องชมเชยผู้ที่มีผลการปฏิบัติง... ( 5 พ.ย. 2561 )
  ขอเชิญประชาชนตำบลศิลา รับฟังบรรยายให้ความรู้ เรื่องภาษีและสิ่งปลูกสร้าง ฉบับใหม่ ( 5 พ.ย. 2561 )
  เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราขการประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน... ( 5 พ.ย. 2561 )
  เทศบาลเมืองศิลา ขอเชิญร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะเด็กและเยาวชน ( 5 พ.ย. 2561 )
  เรื่อง การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ( 5 พ.ย. 2561 )
  722 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6505-6 โทรสาร. 0 4324 6507
  Admin Login