ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป [ทั้งหมด]
บุคลากร
 • ประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • รองประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • เลขานุการสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • สมาชิกสภาฯ เขต 1
 • สมาชิกสภาฯ เขต 2
 • สมาชิกสภาฯ เขต 3
 • หัวหน้าส่วนราชการ
 • สำนักปลัดเทศบาล
 • หัวหน้าสำนักปลัด
 • ฝ่ายอำนวยการ
 • งานเลขานุการผู้บริหาร
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • งานการเจ้าหน้าที่
 • งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
 • งานส่งเสริมการเกษตร
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • งานสังคมสงเคราะห์
 • งานชุมชนเมือง
 • งานพัฒนาชุมชน
 • ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 • งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้...
 • งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • ฝ่ายปกครอง
 • งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ...
 • งานรักษาความสงบ
 • งานธุรการ
 • งานตรวจสอบภายใน
 • กองคลัง‏
 • ผู้อำนวยการกองคลัง
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายบริหารงานคลัง
 • งานการเงินและบัญชี
 • งานสถิติการคลัง
 • ฝ่ายพัฒนารายได้
 • งานพัฒนารายได้
 • งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
 • ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรั...
 • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพ...
 • งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีฯ
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • งานการเงินและบัญชี(บริหาร)
 • งานธุรการ
 • ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
 • งานการซื้อและการจ้าง
 • งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ
 • กองช่าง
 • ผู้อำนวยการกองช่าง
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 • งานวิศวกรรม
 • งานผังเมือง
 • งานสถาปัตยกรรม
 • ฝ่ายการโยธา
 • งานสาธารณูปโภค
 • งานศูนย์เครื่องจักรกล
 • งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
 • ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
 • งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำ...
 • งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 • ฝ่ายควบคุมอาคาร
 • งานควบคุมอาคาร
 • งานขออนุญาตอาคาร
 • กองการศึกษา
 • ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายบริหารการศึกษา
 • งานการศึกษาปฐมวัย
 • งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประ...
 • ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาฯ
 • งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะฯ
 • งานกีฬาและนันทนาการ
 • ฝ่ายแผนงานและโครงการ
 • งานแผนงานและโครงการ
 • งานงบประมาณ
 • กองสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 • งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • งานรักษาความสะอาด
 • ฝ่ายบริการสาธารณสุข
 • งานส่งเสริมสุขภาพ
 • งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
 • งานธุรการ

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ทั้งหมด]
  ข้อมูลสำหรับประชาชน [ทั้งหมด]
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  3   คน
  สถิติวันนี้
  291   คน
  สถิติทั้งหมด
  217717   คน
  เริ่มนับ 30 กรกฎาคม 2556
  เว็บบอร์ด

  กระดานถาม-ตอบจำนวน  32  กระทู้


     รายการกระทู้ทั้งหมด
  0038 : หนังสือเตรียมสอบตำแหน่งกรมการพัฒนาชุมชน อาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70NEW (อ่าน : 1,113 / ตอบ : 0) สมาชิก
        โดย:  มณีนุช ใจภักดิ์  ใจภักดิ์    เมื่อวันที่ : 2 มิ.ย. 2560 : 13:25
  0037 : [[ดาวน์โหลด]]แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กระทรวงการต่างประเทศNEW (อ่าน : 1,141 / ตอบ : 0) สมาชิก
        โดย:  มณีนุช ใจภักดิ์  ใจภักดิ์    เมื่อวันที่ : 2 มิ.ย. 2560 : 13:16
  0036 : ขอทราบวิธีการตรวจสอบรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพ (อ่าน : 1,122 / ตอบ : 1) สมาชิก
        โดย:  สุริยา  บุตรพันธ์    เมื่อวันที่ : 5 ม.ค. 2560 : 15:55
  0034 : ภาพมุมสูง ภาพพิธีการต่างๆในมุมมองภาพมุมสูง เรียกใช้บริการได้ขอรับ (อ่าน : 1,022 / ตอบ : 1) สมาชิก
        โดย:   ประสมสุข  สงวนเงิน    เมื่อวันที่ : 16 พ.ย. 2559 : 10:09
  0033 : ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติ สุขภาพช่องปากที่เราเลือกเองได้ (อ่าน : 196 / ตอบ : 0) สมาชิก
        โดย:  mickiezbong  bong    เมื่อวันที่ : 2 พ.ย. 2559 : 00:01
  0032 : ​โหลดแนวข้อสอบ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลนครปากเกร็ด (อ่าน : 191 / ตอบ : 0) สมาชิก
        โดย:  adisak  Kaewthachat    เมื่อวันที่ : 11 ต.ค. 2559 : 15:41
  0031 : ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติ สุขภาพช่องปากที่เราเลือกเองได้ (อ่าน : 236 / ตอบ : 0) สมาชิก
        โดย:  mickiezbong  bong    เมื่อวันที่ : 3 ต.ค. 2559 : 23:22
  0029 : โหลดแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่งานพัสดุและยานพาหนะ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี (อ่าน : 186 / ตอบ : 0) สมาชิก
        โดย:  adisak  Kaewthachat    เมื่อวันที่ : 5 ก.ย. 2559 : 18:16
  0028 : ​ยาสีฟันสมุนไพร เคล็ดไม่ลับช่วยลดกลิ่นปาก ป้องกันโรคเหงือกอักเสบ (อ่าน : 180 / ตอบ : 1) สมาชิก
        โดย:  mickiezbong  bong    เมื่อวันที่ : 2 ก.ย. 2559 : 22:44
  0026 : แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการพัฒนาประสิทธิภาพฯ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ (อ่าน : 191 / ตอบ : 0) สมาชิก
        โดย:  adisak  Kaewthachat    เมื่อวันที่ : 1 ก.ย. 2559 : 14:45
  0025 : ​โหลดแนวข้อสอบ ผู้ช่วยนักวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อ่าน : 263 / ตอบ : 0) สมาชิก
        โดย:  adisak  Kaewthachat    เมื่อวันที่ : 17 ส.ค. 2559 : 17:40
  0024 : ​โหลดแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (อ่าน : 338 / ตอบ : 0) สมาชิก
        โดย:  adisak  Kaewthachat    เมื่อวันที่ : 6 ส.ค. 2559 : 12:13
  0023 : เหงือกอักเสบ บวมแดง กลิ่นปาก รักษาหายขาดด้วยยาสีฟันสมุนไพร (อ่าน : 264 / ตอบ : 0) สมาชิก
        โดย:  mickiezbong  bong    เมื่อวันที่ : 3 ส.ค. 2559 : 23:30
  0022 : อุดท่อระบายน้ำ มีภาพประกอบ (อ่าน : 444 / ตอบ : 0) สมาชิก
        โดย:  saman  rintawut    เมื่อวันที่ : 20 ก.ค. 2559 : 19:48
  0020 : ​โหลดแนวข้อสอบ พนักงานบริหารทั่วไปปฏิบัติงาน ป.ป.ช (อ่าน : 479 / ตอบ : 0) สมาชิก
        โดย:  adisak  Kaewthachat    เมื่อวันที่ : 13 ก.ค. 2559 : 13:33
  0018 : ​โหลดแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (อ่าน : 593 / ตอบ : 0) สมาชิก
        โดย:  adisak  Kaewthachat    เมื่อวันที่ : 3 ก.ค. 2559 : 09:22
  0016 : มหกรรรมเทศนาธรรมแห่งปี “มีเทศน์มีทอล์ค” 5 สัญจร จ.ขอนแก่น (อ่าน : 3,173 / ตอบ : 0) สมาชิก
        โดย:  ok  mass    เมื่อวันที่ : 24 ก.พ. 2559 : 13:10
  0015 : สวัสดีครับ ขอเป็นสมาชิก เว็บบอร์ดด้วยคน (อ่าน : 2,662 / ตอบ : 1) สมาชิก
        โดย:  วรวิท  พลตรี    เมื่อวันที่ : 16 ต.ค. 2558 : 01:56
  0014 : สิ่งที่น่าอายมากที่สุด เรื่องทางลาดถือว่าเรื่องใกล้ตัวที่สุดกลับไม่ทำ มีภาพประกอบ (อ่าน : 2,917 / ตอบ : 1) สมาชิก
        โดย:  saksil  singbu    เมื่อวันที่ : 22 ก.ย. 2558 : 16:16
  0010 : สอบถาม 3 เรื่อง (อ่าน : 2,887 / ตอบ : 2) สมาชิก
        โดย:  ฉวีวรรณ  แก้วสูงเนิน    เมื่อวันที่ : 10 พ.ย. 2557 : 11:22
  0009 : เหม็นเศษอาหารที่เอามาเลี้ยงเป็ด (อ่าน : 1,389 / ตอบ : 1) สมาชิก
        โดย:  ฉวีวรรณ  แก้วสูงเนิน    เมื่อวันที่ : 10 พ.ย. 2557 : 10:25
  0008 : ถนนสาธารณะเอาคืนได้ด้วยหรอค่ะ (ใช้มา 20 ปี) (อ่าน : 1,572 / ตอบ : 0) สมาชิก
        โดย:  Pim  Soda    เมื่อวันที่ : 7 ส.ค. 2557 : 21:49
  0007 : การศึกษาคือการสร้างชาติที่ดีที่สุด (อ่าน : 1,314 / ตอบ : 0) สมาชิก
        โดย:  อดุล  บุญมี    เมื่อวันที่ : 25 เม.ย. 2557 : 23:10
  0005 : ขอตารางการแข่งขันฟุตซอล (อ่าน : 1,490 / ตอบ : 1) สมาชิก
        โดย:  สุวัฒน์  บุญทศ    เมื่อวันที่ : 1 เม.ย. 2557 : 15:57
  0004 : ฝากครับเผื่อมีเรื่องให้ต้องรับใช้ครับ (อ่าน : 1,438 / ตอบ : 2) สมาชิก
        โดย:  อาวุธ  สุขเกษม    เมื่อวันที่ : 17 มี.ค. 2557 : 10:35
  0003 : ตู้น้ำมันหยอดเหรียญราคาประหยัดเพียง 25,000 บาท (อ่าน : 1,422 / ตอบ : 0) สมาชิก
        โดย:  ต่อ  จิรวัฒน์    เมื่อวันที่ : 23 ก.พ. 2557 : 11:02
  0002 : ทดสอบระบบเว็บบอร์ด เทศบาลเมืองศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร. 0 4324 6505-6 โทรสาร. 0 4324 6507 (อ่าน : 1,440 / ตอบ : 0) สมาชิก
        โดย:  เว็บมาสเตอร์    เมื่อวันที่ : 31 ก.ค. 2556 : 16:07

  = กระทู้ปักหมุด   = มีภาพประกอบ   = กระทู้ใหม่   = กระทู้มีคนตอบ

  กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
  << 1 >>
  722 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6505-6 โทรสาร. 0 4324 6507
  Admin Login