คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้าง เทศบาลเมืองศิลา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง